Make a Move

Make a Move is een groepscounselingsprogramma over seksualiteit, relaties en weerbaarheid speciaal voor jongens in het vmbo en mbo. In 8 wekelijkse bijeenkomsten gaan de jongens met elkaar aan de slag over o.a. mannelijkheid, wensen en grenzen, online en offline risico's en hoe je met elkaar omgaat in een vriendschap, relatie of bij seks. 

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Rutgers
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Marianne Jonkerm.jonker@rutgers.nl0302313431
Doel

Het doel van Make a Move is om bij jongens gezond seksueel gedrag te bevorderen en grensoverschrijding te voorkomen, ook online. Ook worden ze weerbaarder tegen (negatieve) groepsdruk.

Materiaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen
 • Overige middelen en materialen

In de handleiding met bijbehorende usb staan de 8 bijeenkomsten beschreven met didactische en methodische notities voor de counselors, werkbladen voor de deelnemers en bijbehorend (beeld)materiaal.

Thema
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
 • Tijdens naschoolse opvang
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

De begeleiding wordt verzorgd door professionals in onderwijs die hiertoe een training gevolgd hebben bij Rutgers. Bij de uitvoering van Make a Move sta je met twee begeleiders voor de groep.

Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Overige leerkrachten
 • Anders
 • Daartoe getrainde leerkrachten of leerlingbegeleiders

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

De groepsbijeenkomsten worden bij voorkeur door twee personen begeleid die eerst een training van 2 dagen inclusief voorbereidende online cursus bij Rutgers hebben gevolgd (15 contacturen/zelfstudie). Uitvoering van het programma in een jongensgroep: 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. De bijeenkomsten vragen enige voorbereiding.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Minder dan €1000

Het programma wordt uitgevoerd door twee getrainde professionals. De kosten voor de tweedaagse training inclusief online cursus bedragen € 450, per persoon inlcusief handleiding Make a Move. 
Incompany-aanbod is ook mogelijk; max. 14 deelnemers: € 3.530 + € 45 handleiding Make a Move per deelnemer.

Beoordeling Goed onderbouwd