Les(s) & More

Dit programma vergroot de kennis, bewustwording en gezondheidsvaardigheden van studenten mbo niveau 1 en 2 op het gebied van gezondheid, relaties en seksualiteit, en genotmiddelen. De interventie bestaat uit drie onderdelen: een lessenserie, een vragenlijst en een GGD-spreekuur op school. Tijdens dit spreekuur krijgen studenten antwoord op hun gezondheidsvragen. Zo nodig worden ze doorverwezen naar schoolzorgsysteem of externe hulpverlening.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar GGD Gelderland Midden
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Milou van Zantenmilou.van.zanten@vggm.nl088-355 57 21
Jos Gipmansj.gipmans@rijnijssel.nl06-20436493
Doel

Gezondheidsrisico's reduceren onder hoogrisicojongeren (laagopgeleide en allochtone jongeren), met als doel schoolverzuim en vroegtijdige schoolverlating te voorkomen.

Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Overige middelen en materialen

Tot het materiaal behoort onder andere een docenteninstructie en werkbladen voor het geven van de lessenserie, een gezondheidsvragenlijst, een uitnodiging en stappenplan voor een spreekuur, en verschillende voorbeelddocumenten voor bijvoorbeeld projectplan, begroting, samenwerkingsovereenkomst en evaluatieplan.

Thema
 • Relaties en seksualiteit
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

De spreekuren worden uitgevoerd door de afdeling Jeugdgezondheidszorg en Seksuele Gezondheid van de regionale GGD.

 

Verder kan de lessenserie uitgevoerd worden n.a.v de docentenhandleiding, maar een docententraining door de GGD wordt geadviseerd. 

Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

De lessenserie bestaat uit vier klassikale lessen van 1-1,5 uur en een afsluitende les waarin studenten hun vragenlijst invullen. Docenten kunnen vooraf een docententraining van 4 uur volgen.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • Regionale GGD
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (9300 leerlingen). Meer dan €2500

Kosten van GGD spreekuur afhankelijk van aantal leerlingen dat op spreekuur wil.

 

Over het algemeen kunnen deze kosten worden gedekt vanuit het schoobudget voor Aanval op de Uitval, aangezien deze interevntie tot doel heeft schooverzuim en vroegtijdige schoolverlating te verminderen.  

Beoordeling Goed beschreven