Girls Talk

Girls' Talk is een groepscounselingsprogramma over seksualiteit, relaties en weerbaarheid. De interventie is voor meiden van 14-21 jaar in het vmbo en mbo. In 8 wekelijkse groepsbijeenkomsten gaan meiden met elkaar aan de slag over o.a. partnerkeuze, seksuele (online) communicatie, veilig vrijen, wensen en grenzen, seksueel geweld en seksueel plezier.

 

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Rutgers
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Marianne Jonkerm.jonker@rutgers.nl030-231 34 31
Doel

Seksuele empowerment, seksueel gezond gedrag en seksueel plezier bevorderen onder laagopgeleide en kwetsbare meiden; preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag en voorkomen onbedoelde zwangerschappen.

Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen

In de handleiding met bijbehorende usb staan de 8 bijeenkomsten beschreven met didactische en methodische noties voor de counselors, werkbladen voor de deelneemsters en bijbehorend (beeld)materiaal.

Thema
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Signaleren
 • Gezondheidseducatie
Aanvullende activiteit Deze activiteit kunt u aanvullend op de huidige activiteit uitvoeren. Het doen van een aanvullende activiteit versterkt het effect.
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens naschoolse opvang
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

De begeleiding van een meidengroep wordt verzorgd door twee professionals (bijvoorbeeld uit het onderwijs) die hiertoe een training gevolgd hebben bij Rutgers.

Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Overige leerkrachten
 • Anders
 • Mentor, leerlingbegeleider

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

De groepsbijeenkomsten worden bij voorkeur door twee personen begeleid. Docenten/begeleiders volgen eerst een training van 2 dagen inclusief voorbereidende online curus gevolgd hebben (15 contacturen/zelfstudie). Uitvoering van het programma in een meidengroep: 8 bijeenkomsten van 1,5 uur uur excl. voorbereiding van ongeveer 1 uur per groepsbijeenkomst.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Minder dan €1000

Kosten tweedaagse training inclusief online cursus gegeven door Rutgers: € 450,- + handleiding Girls' Talk

Deze training kan ook in-company gegeven worden. Kosten: € 3.530,- (max. 14 deelnemers) exclusief handleiding per deelnemer a € 45,-.

Beoordeling Goed onderbouwd